Ghild grooming

  • -

Ghild grooming

Category : Bez kategorii

  • Co powinniśmy wiedzieć na temat zjawiska zwanego child groomingiem?
  • Czy słusznie nazywany jest odmianą pedofilii współczesnego świata?

Twoje dziecko regularnie korzysta z komputera, wysposażonego w dostęp do sieci? Jeśli tak, bardzo ważną kwestią jest zapewnienie mu bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy znajduje się ono w świecie wirtualnym. Czy rzeczywiście dbamy o to, aby w pełni kontrolować dziecko podczas przeglądania przez niego różnego rodzaju stron internetowych? Często poprzez bagatelizowanie zagrożeń płynących z sieci, możemy nie dostrzec czegoś ważnego, czegoś co może naszemu dziecku zagrażać w bezpośredni, namacalny sposób, pomimo iż samo zagrożenie ma swoje źródło w świecie wirtualnym.

Jaka jest istota child groomingu?

Jednym z kluczowych niebezpieczeństw, na które koniecznie powinniśmy zwrócić uwagę jest child grooming. Tego typu działania nie mają właściwie swojej polskiej nazwy, która w pełni oddawałaby specyfikę child groomingu. Można powiedzieć, że to po części pewne uwodzenie dziecka, zjednywanie go sobie przez Internet. Według najczęściej przytaczanej definicji opisującej to zjawisko, są to pewne skoordynowane i zaplanowane działania, które podejmuje osoba mająca za cel nawiązanie kontaktu z dzieckiem, na przykład za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Jednak nie chodzi tutaj o sam kontakt, ale przede wszystkim o świadome rozwijanie pewnej więzi emocjonalnej z dzieckiem, budowanie relacji i wzajemnego zaufania. Wszystko to prowadzi do zjednania sobie młodego człowieka, co potem skutkuje jego uległością i ułatwia pedofilowi wykorzystanie seksualne ofiary, na co ta nie jest przygotowana ani psychicznie, ani fizycznie. Wszystko to zaplanowane jest jako pewien proces: najpierw stopniowo wzbudza się w dziecku zaufanie i zainteresowanie. Próbuje się dać dziecku do zrozumienia, że doskonale znane są nam jego problemy i że ma w nas przyjaciela. Dziecko, które doświadcza odrzucenia będzie u takiej osoby poszukiwać przede wszystkim akceptacji i zrozumienia.

Dopiero potem, w następnej fazie, stopniowo wprowadzane są wątki seksualne, persfazyjne nakłanianie dziecka do wykonywania seksualnych czynności, a nawet agitowanie do zaaranżowania intymnych spotkań w świecie realnym. Wszystko to bazuje na zbudowanym wcześniej psychicznym przywiązaniu ofiary do swojego oprawcy. To przywiązanie sprawia, że dziecko jest uległe i wykonuje polecenia. Bardzo często dziecko nie wie do końca, czy to co robi jest właściwe, czy oznacza już przekroczenie pewnych granic. Bazując na wypracowanym zaufaniu, nie umie ocenić i zweryfikować postępowania wymuszanego przez pedofila.

Jakie dzieci padają ofiarą child groomingu?

Przede wszystkim te, które mają ograniczony kontakt z rodzicami. Często są to dzieci pochodzące z rozbitych rodzin, gdzie rodzice są po rozwodzie. Pozostawione same sobie w bardzo łatwy sposób mogą zabłądzić, poszukiwać tych więzi i relacji, których brakuje im w rodzinie. Dodatkowo wyjątkowo narażone są dzieci, które mają problemy z nawiązywaniem kontaktów w świecie rzeczywistym, są odrzucane przez środowisko rówieśników lub w jakiś sposób lgną do świata wirtualnego bardziej niż do realnego. Czynnikami sprzyjającymi groomingowi jest także ufność jako immanentna cecha charakteru, chęć zwrócenia na siebie czyjejś uwagi, pragnienie bycia dostrzeżonym i ważnym, podatność na manipulacje, dość niska samoocena.


Przyjazne serwisy

Bezpieczne wózki dla dzieci - www.sklep-tosia.eu oraz dziecięce foteliki samochodowe.

Władza rodzicielska - chcerozwodu.info

Projekty Homekoncept - www.homekoncept.com.pl

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

    Kategorie