Bezpieczeństwo dzieci

Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym.

Phil Bosmans

Dziecko jako człowiek o ograniczonych prawach obywatelskich jest jednostką wyjątkowo narażoną na zło tego świata. Obowiązkiem wszystkich obywateli jest chronić dzieci, dążyć do ich prawidłowego rozwoju, do życia w zdrowiu i szczęściu.

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna stanowi pierwszą i najważniejszą barierę chroniącą dziecko przed złymi wpływami. Niestety obecnie nawet ta jednostka zawodzi i nie zawsze jest w stanie ochronić dziecko. Dlatego właśnie w Polsce i całej Unii Europejskiej powstają programy, organizacje i  fundację mające na celu bronienie najsłabszych.

Jedną z takich inicjatyw jest powołane w 2009 r. „Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie” i „Kodeks Dobrych Praktyk Rynku Gier Komputerowych i Wideo w Polsce”. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie, poprzez ograniczenie dostępu do treści niebezpiecznych, a także promowanie gier niezawierających przemocy (więcej można przeczytać tutaj).

KRRiT w specjalnym dziale „Ochrona małoletnich” zajmuje się ochroną małoletnich przed niebezpiecznymi i nieodpowiednimi dla nich treściami w usługach audiowizualnych, jeżeli chcesz przeczytać więcej na ten temat, zapraszamy na tą stronę – link.

W porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich powstał projekt „Monitorowanie losów dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”. Ma na celu stałe monitorowanie sytuacji dziecka, w którego rodzinie pojawiała się przemoc, tak aby dziecko nie zostało pozostawione samo sobie w niewłaściwym dla nim środowisku, szczegóły dotyczące tego projektu można znaleźć tutaj.

Jeżeli temat bezpieczeństwa dziecka nie jest Ci obcy zapraszamy również do lektury poniższych stron:

Monitorowanie losów dziecka – projekt CRZL
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci ms.gov.pl
Konferencja MAC i KRRiT Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w internecie
Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej

 


Leave a Reply

Przyjazne serwisy

Bezpieczne wózki dla dzieci - www.sklep-tosia.eu oraz dziecięce foteliki samochodowe.

Władza rodzicielska - chcerozwodu.info

Projekty Homekoncept - www.homekoncept.com.pl

Najnowsze wpisy

Najnowsze komentarze

    Kategorie